Top

نیروهای آذربایجانی با ” اسمرچ ” در جهت شهرهای مارتونی و شوشی آتش گشوده است

در شب 2 نوامبر   به طور کلی آرامش نسبی در  مناطق  مسکونی برقرار بود.  ولی  در  صبح زود  دشمن عملیات خود را از سر گرفت و  با ” اسمرچ ”  در جهت شهرهای مارتونی و شوشی آتش  گشوده است. به گزارش   سرویس دولتی وضعیت اضطراری جمهوری آرتساخ  وضعیت در سایر  منطق مسکونی   نسبتاً آرام است.   

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا