Top

درگیری طایفه ای در باکو: ژنرال های شیعه آذربایجان در حال کودتا علیه فرماندهی ترکیه هستند.

منابع شبکه (War gonzo) از استانبول گزارش داده اند که بدنبال برکناری ذاکر حسنوف وزیر دفاع جمهوری باکو و کلیه ژنرال های شیعه نزدیک به روسیه که به پیشنهاد ترکیه صورت گرفت. ارتش باکو و ژنرال های شیعه آن کشور در حال آماده سازی برای ایجاد شورش و کودتا در داخل کشور می باشند. افسران آذربایجانی شیعه از این واقعیت که مردم آنها در جبهه توسط سرویس های ویژه ترکیه و فرماندهان میدانی گروه های تروریستی طرفدار ترکیه سنی مذهب هدایت می شوند، خشمگین هستند. به نقل از این منبع الهام علی اف کنترل وضعیت کشور را از دست داده و کشور توسط مهربان علی اف و ژنرال های ترکیه اداره می شود. در حال حاضر درگیری درون طایفه ای در اطرافیان او شعله ور شده است. طایفه پاشایف، همسر علی اف، از وی خواسته اند کنترل کشور را در اختیار کامل ترکیه قرار دهد.منبع:موسسه ترجمه و تحقیق هور

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا