سیاسی

انهادم گروه یورشگران به شهر شوشی به نام گوربه گور نامیده شد

“آسرون هوانسیان” نماینده وزارت دفاع ارمنستان نهدام گروه یورشگران به شهر شوشی طی عملیاتی به نام #گور_به_گور عنوان کرد. پیش تر وزارت دفاع آرتساخ گزارش داده بود که برخی بخشهای جاده شوشی-بردزور به منظور یافتن گروه های متخاصم به طور موقت برای غیرنظامیان بسته خواهد شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا