سیاسی

حضور تروریست ها در منطقه باعث نگرانی کشورهای منطقه ای شده است

“شاورش کوچاریان” معاون وزیر امور خارجه ارمنستان امروز در مجلس ملی این کشور اعلام کرد که ایران نگران وضعیت منطقه ای می باشد که به دلیل آغاز جنگ آذربایجان علیه آرتساخ به وجود آمده است. وی گفت که ایران نه تنها نگرانی خود را ابراز می کند، بلکه اقدامان امنیتی را نیز انجلم می دهد. ایران علیه تروریست ها در خاور میانه جنگیده، ولی در حال حاضر آنها در نزدیکی مرزهای ایران حضور دارند. ” شاورش کوچاریان” گفت که روسیه نیز احساس خطر می کند، چون این خطر به قفقاز شمالی، کل قلمرو کشورهای مشترک المنافع و حتی آسیای مرکزی نزدیک شده است. معاون وزیر خارجه ارمنستان افزود: وضعیت ایجاد شده باعث نگرانی همه کشورهایی شده که با ما در حدی ارتباطات نزدیک دارند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا