Top

مصاحبه مطبوعاتی ارمنستان با رادیو سراسری ‏Sveriges Radio AB‏ سوئد

رادیو سراسری ‏Sveriges Radio AB‏ سوئد گزارشی را پخش کرده درباره تهاجم نظامی آذربایجان علیه آرتساخ و ‏مشمولیت ترکیه در آن، که طی آن به بخش هایی از مصاحبه با آرمن سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان اشاره نموده است. ‏خبرنگار قید کرده است: «رئیس جمهور آرمن سرکیسیان معتقد است که جامعه بین الملل بازتابی به حد کافی قاطعانه نسبت ‏به جنگی که درگرفته نشان نمی دهد. بنا به اظهارات وی رهبران دنیا نقش ترکیه در مناقشه را دست کم می گیرند. رئیس ‏جمهور سرکیسیان طی مصاحبه ویژه با ما تأکید دارد که اگر مشمولیت ترکیه در این روند نبود، عملیات نظامی تاکنون خاتمه ‏یافته بود». و در ادامه به نقل از رئیس جمهور سرکیسیان اشاره می کند: «اگر موضوع صرفاً آذربایجان بود، جنگ در ‏همان هفته دوم و سوم متوقف می شد. در اینجا موضوع تجهیزات ترکیه، پهبادها و فناوری مدرن ترکیه، جنگنده های «اف-‏‏16»، سربازان، مربیان، افسران، ژنرال های آموزش دیده ای هستند که در اصل مدیریت عملیات را در دست دارند. همه ما ‏می دانیم که ترکیه یکی از بزرگترین ارتش های دنیا را دارد که یکی از تهاجمی ترین ارتش های دنیا است. آنها دایم در حال ‏جنگند، در عراق، سوریه، و اکنون در اینجا. مطلوب بود که جامعه بین الملل سریع تر عمل کرده، ترکیه را تحت فشارهایی ‏واقعی قرار می داد، زیرا این کشور منشاء بی ثباتی است. ترکیه است که به آذربایجان اجازه نمی دهد با آتش بس موافقت ‏نماید، ترکیه است که مایل است این مناقشه ادامه یابد چون هر چقدر این مناقشه به درازا بکشد به همان میزان خودش ‏حضوری بنیادین تر را در آذربایجان برای خود تأمین خواهد کرد». ‏ خبرنگار ضمن اشاره به این موضوع که رئیس جمهور با تجربه دیپلماتیکش، با بهره گرفتن از رابطه های بین الملل خود به ‏جهانیان اطلاع رسانی می کند که در قره باغ چه رخ می دهد، تأکید می کند که مشمولیت ترکیه در مناقشه مسأله بسیار ‏حساسی برای ارمنستان و ارمنیان است که خاطرات قتل عام بیش از صد سال پیش ارمنیان در امپراتوری عثمانی همچنان ‏در ذهن آنها زنده است. بنا به اشارات خبرنگار: «اما رئیس جمهور سرکیسیان بر موضوع دیگری نیز تأکید می ورزد؛ ‏ترکیه با سران کنونی خود سعی دارد از طریق نظامی نفوذ خود را این بار در قفقاز جنوبی گسترش دهد». وی از سخنان ‏رئیس جمهور نقل قول می کند: «جامعه بین الملل تمایلات بسیار پرخاشجویانه ترکیه طی دهه اخیر را نادیده گرفته است. ‏جامعه بین الملل با مجاز دانستن چنین رفتاری برای ترکیه، که امروزه مشاهده می شود، با شکست مواجه شده است. این ‏کشور را در سوریه، در عراق و اکنون در شمال لبنان متوقف نکردند. آنها را در شرق دریای مدیترانه متوقف نکردند، ‏زمانی که آنها تمامیت ارضی قبرس را زیر پا گذاشتند و نیمی از آن کشور را تصرف کردند متوقف نکردند. آنها تمامیت ‏ارضی عراق و سوریه را نقض کرده اند، و اکنون هم آمده است و درباره تمامیت ارضی آذربایجان صحبت می کنند. همین ‏است که جامعه بین الملل نادیده می گیرد، تمایلی به مشاهده آن ندارد. چطور می توان کشور عضو ناتو داشت که چنین ‏رفتاری بروز می دهد؟ چطور می توان با کشوری مذاکره کرد که درباره تمایل برای عضویت در اتحادیه اروپا اعلام می ‏کند اما اقداماتش کاملاً با تمامی ارزش های اروپایی در تضادند؟».‏

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا