Top

در حال حاضر 21 اسیر ارمنی در آذربایجان زندانی هستند

در حال حاضر 21 اسیر ارمنی در آذربایجان زندانی هستند. این مطلب را  رافائل وردانیان رئیس بخش جرم شناسی کمیته تحقیق اظهار داشت. وی  تاکید کرد که  اطلاعات مربوط به 2 نفر دیگر در حال روشن شدن است.

  رئیس گروه جرم شناسی با اشاره به فیلم ها در مورد اسیران ارمنی  که منتشر شده اند  خاطر نشان کرد که همه فیلم ها در حال انجام مراحل قانونی دادرسی هستند  و  قسمت های زیادی از شکنجه  مشاهده  شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا