سیاسی

برگزاری تظاهرات ارامنه مقیم کشورهای مختلف دنیا ادامه دارد

طی هفته گذشته ارامنه مقیم کشورهای مختلف دنیا به برگزاری تظاهرات خود به منظور بررسیمت شناختن استقلال آرستاخ، محکومیت جنایت جنگی آذربایجان و ترکیه در آرتساخ و استفاده از سلاح های ممنوعه، اعمال تحریم ها علیه ترکیه و آذربایجان، توقف فروش و ارسال تجهیزات به ترکیه و آذربایجان و جلوگیری از دومین نسل کشی ارامنه ادامه داده اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا