Top

جمع آوری امضا برای برکناری مهربان علیوا از سمت سفیر حسن نیت یونسکو

چهره های برجسته هنر و علوم ارمنستان و خارجی   برای برکناری    مهربان علیوا   معاون اول رئیس جمهوری آذربایجان از سمت سفیر حسن نیت یونسکو کمپین  آنلاین را  آغاز کرده اند.

 این مطلب را آرسینه خانجیان   بازیگر ارمنی  اهل  کانادا    در صفحه فیس بوک خود  نوشته است.

جمع آوری امضا ها در سایت Change.org آغاز شده است.

در این سایت  همچنان   نامه ای سرگشاده  خطاب به  آدری آزولای   مدیرکل یونسکو درج شده است. در بخشی از این نامه آمده است :  ما معتقدیم که مهربان علیوا    معاون اول رئیس جمهور آذربایجان     ، نماینده یكی از فاسدترین ، خشن ترین و سرکوب ترین رژیم های امروز ، نباید به عنوان سیاستمداری که مسئولیت کامل نقض بیشمار حقوق بشر علیه ارامنه در سطح  دولتی  را به عهده دارد ، به عنوان سفیر حسن نیت یونسکو باقی بماند.  

 نویسندگان نامه سرگشاده بیانات  همسر رئیس جمهوری آذربایجان و معاون اول رئیس جمهوری آذربایجان را نیز یادآوری کردند که تاکید کرده است  درگیری قره باغ فقط  از طریق  نظامی قابل حل است و مذاکرات 30 ساله بی معنی بود.

در نامه  خطاب به  مدیرکل یونسکو همچنین هدف قرار دادن مراکز فرهنگی و زیرساخت های مدنی توسط آذربایجان در شوشی و استپاناکرت ذکر شده است که منجر به ویرانی و تلفات انسانی شده است.

 آتوم اگویان  کارگردان فیلم ارمنی  اهل کانادا ،   سرژ تانکیان   تکنواز SOAD ، آرسینه خانجیان بازیگر ارمنی  اهل کاناد  ، تعدادی از چهره های برجسته دولتی و فرهنگی  ، روسای سازمان های مختلف آموزشی و استادان این نامه سرگشاده را امضاء کرده اند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا