Top

فیلم “اشغال ” قلعه شوشی دروغین است . آنچه دیده می شود دژ دیگری است

دیروز   عکس ها و فیلم ها در رسانه های آذربایجان پخش شد که به عنوان مدرک اشغال شوشی ارائه شد.

“مرکز تأیید اطلاعات” اطلاع می دهد که قلعه دیده شده در فیلم ها و عکس ها هیچ ارتباطی با قلعه قرون وسطایی شوشی ندارد.

در یکی از فیلم ها  گروهی از مردان پرچم های آذربایجان و ترکیه را در بالای قلعه  نصب  می کنند. قابل توجه است که کسانی که پرچم ها را  نصب می کنند  نه با لباس نظامی هستند و نه مسلح و غیر از این با لباس غیرنظامی هستند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا