Top

پس از نیمه شب چندین موشک خوشه ای در جهت استپاناکرت شلیک شد

به گزارش سرویس دولتی وضعیت اضطراری جمهوری  آرتساخ  شب گذشته در مناطق مسکونی مسالمت آمیز غیر از استپاناکرت آرامش نسبتی برقرار بود.  پس از نیمه شب ، دشمن چندین  موشک   خوشه ای   در جهت استپاناکرت شلیک کرد و به زیرساخت های غیرنظامی آسیب رساند. هیچ قربانی در پایتخت وجود ندارد . شب در سایر  مناطق مسکونی آرتساخ  نسبتاً آرام بود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا