Top

خلبانان روسی کشته شده پس از مرگ به جوایز دولتی جمهوری ارمنستان اهدا خواهند شد

وزارت دفاع جمهوری ارمنستان درگذشت خلبانان هلی کوپتر  سقوط شده  پایگاه 102 نظامی فدراسیون روسیه در خاک جمهوری ارمنستان  را به وزارت دفاع فدراسیون روسیه تسلیت می گوید.

خلبانان روسی در حالی که مسئولیت های متحد خود را در مورد امنیت جمهوری ارمنستان انجام می دادند ، متأسفانه کشته شدند ، بنابراین با موافقت وزارت دفاع فدراسیون روسیه ، آنها پس از مرگ به جوایز دولتی جمهوری ارمنستان اهدا  خواهند شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا