Top

رئیس جمهور آرتساخ از نیروهای سیاسی ارمنستان خواست برای بحث و بررسی از استپاناکرت بازدید کنند

آراییک هاروتیان ، رئیس جمهور  ارمنستان  از نیروهای سیاسی پارلمانی و  غیر  پارلمان ارمنستان درخواست می کند تا برای بحث و گفتگو از استپاناکرت  بازدید کنند.

 این مطلب را   رییس جمهوری آرتساخ  در صفحه فیسبوک خود نوشته است . شرایط دشوار سیاسی به طور خودکار یک دستور کار جدید در واقعیت ما ایجاد کرده است. برای بحث و گفتگو با  نمایندگان  اصلی حوزه سیاسی ارمنستان ، جهت ارائه کلیه اطلاعات موجود ، به نیروهای پارلمانی-برون پارلمانی  ارمنستان درخواست می کنم  تا از استپاناکرت بازدید     کرده و در محل بحث و گفتگو  کنند. فردا ، در 11 نوامبر ، من آماده  به حضور پذیرفتن  رهبری نیروهای سیاسی در پارلمان ارمنستان    هستم.  پس از آن ، من آماده ام   ملاقات ها با نیروهای  غیر   پارلمان را طبق برنامه پیش بینی شده ادامه دهم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا