Top

‏ من بطور کامل و شخصاً کل مسؤولیت این تصمیم را بعهده می گیرم

نیکول پاشینیان تصمیم برای امضاء اعلامیه درباره واگذاری اراضی آرتساخ را زمانی اتخاذ کرده که برای قشر بلندپایه ‏نظامی-سیاسی ارمنستان مشخص شده است که دیگر روند جنگ را نمی توان تغییر داد. نیکول پاشینیان نخست وزیر ‏جمهوری ارمنستان طی تماس تصویری مستقیم صفحه فیسبوک خود در این خصوص اعلام نموده است. نخست وزیر اظهار ‏داشته است: «سی سال متوالی یک بند در مذاکرات پیرامون قره باغ کوهستانی واضح و مشخص بوده است، اینکه باید پنج ‏منطقه به آذربایجان برگردانده شوند. من در رابطه با محتوای این مذاکرات باید در سال 2018 می آمدم و به مردم اعلام می ‏کردم. باید می گفتم که یا پنج منطقه را واگذار می کنیم، بدون تعیین هویت قره باغ کوهستانی، یا با جنگ رودررو هستیم. اما ‏نگفته ام چون در وهله اول مایل بودم روند مذاکرات را تغییر دهم، دوم اینکه مردم با این امر موافقت نمی کردند». بنا به ‏اظهارات وی، خودش در نهایت موفق نشد تغییراتی در مذاکرات اعمال کند. پاشینیان اشاره نموده است که در رابطه با ‏سازش ها وی می توانست در همان سپتامبر 2020 یعنی قبل از جنگ هم با مردم صحبت کند. اما باز با نارضایتی مردم ‏مواجه می شد. وی افزود: «اگر یک سال قبل موافقت می کردیم که اراضی را واگذار کنیم، وضعیت بهتری برای ما مهیا می ‏شد، این یک حقیقت است. اما چه کسی در ارمنستان باور می کرد که این راه درست است؟». بنا به اظهارات وی اگر چنین ‏تصمیمی اتخاذ می شد چنین نتیجه گیری می شد که ارمنستان بدون جنگ تسلیم می شود، که برای خودش غیرقابل قبول بود. ‏پاشینیان قید کرده است: «من بطور کامل، کاملاً و شخصاً کل مسؤولیت این تصمیم را بعهده می گیرم». بنا به اظهارات وی ‏ارتش پیروزمندانه جنگیده است، تمام سربازان ما قهرمانانند. وی اشاره نمود که پس از سال 2018 در ارتش اصلاحات ‏متعددی اعمال شده، هر چند قبول دارد که برای جنگ این اصلاحات کافی نبود. پاشینیان اظهار داشته است: «ما موفق نشده ‏ایم در رابطه با پرونده های ارتشائی امکانات کافی اخذ و بکار گیریم. اما این در برنامه های ما منظور شده است. ما اکنون ‏باید بر روی تقویت ارمنستان و آرتساخ تمرکز کنیم. ما افتاده ایم، اما به زانو درنیامده و مردانه سرپا ایستاده ایم تا آخرین ‏رقم، و تصمیم گرفته ایم برای نغلتیدن به عمق دره». بنا به اظهارات نخست وزیر باید درس های عبرت گرفت و رو به جلو ‏حرکت کرد. وی افزود: «این فاجعه ای بزرگ است، عزایی بزرگ است برای ما از نظر جان هایی که تلف شدند، اما من ‏باور دارم که ارمنستان باید به زندگی ادامه دهد، آرتساخ باید به زندگی ادامه دهد».‏

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا