سیاسی

سردبیر و مفسر روزنامه آلمانیNeues Deutschland وضعیت دشوار کنونی ارامنه قره باغ کوهستانی را نتیجه سیاست اتحادیه اروپا نیز می داند

“پیتر شتاینیگر” سردبیر و مفسر روزنامه آلمانیNeues Deutschland وضعیت دشوار کنونی ارامنه قره باغ کوهستانی را نتیجه سیاست اتحادیه اروپا می داند. اتحادیه اروپا به فروش سلاح به ترکیه ادامه داد و این تجهیزات نظامی توسط آذربایجان علیه آرتساخ استفاده شد. ارمنستان در نبردهای نابرابر برای قره باغ شکست خورد . اکنون روسیه در تلاش منجمد کردن این بحران با جغرافیای تغییر یافته می باشد.” علی اف” جرأت کرد به آرتساخ حمله کند، چون برای مسکو روشن کرده بود که حمایت از متحدان ارمنستان در مرزهای کشور مادری پایان می یابد.روسیه ریسک نکرد با ترکیه نماینده ناتو وارد جنگ شود. به نظر این مفسر آلمان همه طرفین در این معامله به آذربایجان کمک کردند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا