Top

آلکسی پلیوخوویچ : مردم قره باغ از صلحبانان ما بسیار مثبت استقبال کردند

سرهنگ  آلکسی پلیوخوویچ ، معاون فرمانده نیروهای حافظ صلح نیروهای مسلح روسیه در قره باغ  ،  گفته است که   مردم جمهوری قره باغ  رفتار  مثبتی نسبت به نیروهای حافظ صلح روسی   و امید زیادی به کمک آنها دارند.

وی تاکید کرده است :  مردم  قره باغ  از  صلحبانان ما بسیار مثبت استقبال کردند.  آنها امیدوارند كه با ورود ما  به  زندگی مسالمت آمیز  باز  گردند.

به گفته وی   زندگی عادی به تدریج در استپاناکرت پایتخت  آرتساخ  برقرار می شود. ارتباطات حمل و نقل ساکنان قره باغ از طریق راهرو لاچین هم به ارمنستان و هم به عقب سازمان یافته بود.

پلیوخوویچ خاطرنشان کرد که حمل و نقل غیرنظامیان   توسط نیروهای حافظ صلح همراه است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا