Top

وزارت امور خارجه ارمنستان بیانیه ای در مورد هتک حرمت کليسای جامع شوشی «غازانچتسوتس» صادر کرده است

در بخشی از این بیانیه آمده است :  فقط چند روز پس از اجرایی شدن آتش بس ، همه جهان بار دیگر شاهد  اقدامات نابردباری و    نژادپرستانه  آذربایجان   نسبت به میراث تاریخی و فرهنگی   ارمنی   می باشد.

 در رسانه های آذربایجان فیلم ها و تصاویر   متعدد از   تخریب عمدی   و  جنایات علیه مردم غیرنظامی  آرتساخ ، هتک حرمت به خاچکارها ،  آثار  و موسسات   مذهبی ، بناهای تاریخی   توسط آذربایجانی ها منتشر می شوند.

کليسای جامع شوشی «غازانچتسوتس»   نیز  مورد تعرض و هتک حرمت قرار  گرفته است.

این اقدامات  جهت  نابودی کامل هر گونه اثری از حضور ارامنه در قلمرو  آرتساخ   نقض آشکار قوانین بین المللی است  و باید  به شدت محکوم شود.

 با محکوم کردن  این وحشیگری   علیه میراث متمدن بشریت   با همکاری جامعه بین المللی مربوطه ، اقدامات عملی خود را برای پاسخگویی مسئولین و جلوگیری کامل از این اقدامات ادامه خواهیم داد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا