Top

امدادگران روسی وارد استپاناکرت شده اند

گروه  30 نفره وزارت  موقعیت های  اضطراری روسیه در 16 نوامبر وارد استپاناکرت شد. این  مطلب را از  وزارت موقعیت های اضطراری روسیه   اعلام شده است.

یگور کناشنکو نماینده  وزارت دفاع روسیه تاکید کرده است که  این گروه  بخشی از مرکز  واکنش بشردوستانه بین اداری خواهد بود ،  این گروه  وضعیت در محل ارزیابی خواهد  کرد و اقدامات بعدی برای ارائه کمک های لازم به مردم غیرنظامی هماهنگ خواهد شد. این گروه شامل متخصصانی از دفتر مرکزی وزارتخانه و مرکز کنترل سیار است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا