Top

نیکول پاشینیان بر لزوم ادامه فعالیت روسای همزمان گرو مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید کرد

نیکول پاشینیان نخست وزیر کشورمان در جواب به یکی از نمایندگان پارلمان کشور  بر لزوم ادامه فعالیت  روسای همزمان گرو مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید کرد.

 وی گفت : این یکی از مهمترین موضوعات  دستور کار مان  است. ما در مورد این موضوع با رئیس جمهور فرانسه در ارتباط هستیم ، همچنین در مورد این وضعیت با رئیس جمهور روسیه گفتگو می کنیم.

پاشینیان  تاکید کرد :   به نظرم  بله ، فعالیت های روسای مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا باید ادامه یابد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا