سیاسی

همه کسانی كه به علت اقدامات آنها سربازان کشته شده اند مجازات خواهند شد

ویتالی وسكانیان   رئیس كمسیون سربازان اسیر شده و مفقود شده در جریان درگیری ها ،  اعلام کرده است  كه همه کسانی كه     به علت  اقدامات آنها  سربازان کشته شده اند   مجازات خواهند شد. وی تاکید کرده است که  هر کسی  که  دست به اقداماتی زده است که باعث کشته شدن سرباز شده است   مطابق قانون مجازات خواهد شد. رئیس كمسیون سربازان اسیر شده و مفقود شده در جریان درگیری ها افزوده است که  یک پرونده جنایی علیه واحد نظامی آغاز شده است ، عمدتا در بخش جبرائیل ، که در این زمینه مدارک زیادی بدست  آمده است.  

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا