Top

نظرسنجی اسپوتنیک: نظر شهروندان ارمنستان درباره روسیه

نظرسنجی اسپوتنیک: شهروندان ارمنستان پس از امضای آتش بس کشورشان با آذربایجان چه نظری درباره روسیه دارند؟ طبق نظرسنجی اسپوتنیک، اکثریت شرکت کنندگان (۸۳.۸٪) پاسخ دادند که نظرشان درباره روسیه خوب است، ۸۴.۶٪ شرکت کنندگان، روسیه را متحد ارمنستان می دانند. در جریان نظرسنجی اسپوتنیک ۴ پرسش از شهروندان ارمنستان پرسیده شد: در کل چه نظری درباره روسیه دارید؟ به نظر شما چه کشورهایی دوست ارمنستان محسوب می شوند( می توان در لحظات سخت بر روی حمایت شان حساب کرد)؟ آيا روسیه متحد ارمنستان است یا خیر؟ درباره کمک های سیاسی- نظامی ( اسلحه، نیروهای نظامی، حمایت سیاسی در عرصه بین المللی و غیره)، از چه کشورهایی می توان چنین حمایتی را برای کشورتان بپذیرید؟ ۶۲.۳٪ از شرکت کنندگان روسیه را کشور دوست می دانند و ۷۹.۶٪ آماده اند که کمک های سیاسی و نظامی از روسیه را بپذیرند.اکثر شرکت کنندگان در پاسخ به این سوال که در لحظات سخت می توان بر حمایت چه کشوری حساب باز کرد، از روسیه نام بردند (۶۲.۳٪). به دنبال آن ۳۹.۹٪ فرانسه، ۶.۴٪ ایران، ۵.۸ ٪ ایالات متحده، ۱.۲٪ آلمان، ۰.۶٪ گرجستان را حامی دانستند و ۴.۶٪ نمی توانستند پاسخ دهند.۷۹.۶٪ از شهروندان ارمنستان درباره کمک های سیاسی-نظامی پذیرای روسیه هستند، فرانسه ۱۴.۴٪، ایران ۶.۸٪، آمریکا ۵٪، آلمان ۰.۴٪، کشورهای دیگر ۱۲.۲٪ و ۷.۴٪ نمی توانستند پاسخی بدهند. ۵۰۱ نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. حداکثر اشتباه ۴.۳٪ و تاریخ اجرای تحقیقات ۱۷.۱۱.۲۰۲۰ بود. روش تحقیق به صورت مصاحبه ی تلفنی انجام شد. نظرسنجی توسط شرکت ام پی جی و به سفارش رادیو اسپوتنیک صورت گرفت.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا