Top

آرمن وردانیان 3 تانک ، 3 خودروی زرهی و خودرو 1جنگی پیاده‌نظام دشمن را منهدم کرد

ارتش تدافعی به معرفی قهرمانان امروزی ما ادامه می دهد

در طول نبردها در جهت شمالی ، ضمن سازماندهی دو ضدحمله  سرهنگ دوم آرمن   وردانیان 3 تانک ، 3 خودروی زرهی و 1 خودروی جنگی پیاده نظام  دشمن را منهدم  کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا