Top

گروه وزارت موقعیت های اضطراری روسیه در قره باغ کوهستانی با 75 متخصص افزایش می یابد

گروه  وزارت موقعیت های اضطراری روسیه    در قره باغ کوهستانی با 75 متخصص افزایش می یابد .

این مطلب را از وزارت موقعیت های اضطراری روسیه     اعلام کرده اند.  در بیانیه این وزارت تاکید می شود که بازرسی از کارکنان و تجهیزات در مرکز نجات نوگینسک انجام شد. آنها آماده پیوستن به گروه وزارت موقعیت های اضطراری    روسیه که   در قره باغ کوهستانی به سر می برند هستند. در حال حاضر 75 متخصص و 13 واحد تجهیزات  در  مرکز نجات نوگینسک   آماده  بازدید از قره باغ  هستند.  

این گروه  شامل  از متخصصان مراکز نجات در نوگینسک ، اورال ، تولا ، دون ، نژسکی و ولگا ، گروه “رهبر”   ، متخصصان دفتر مرکزی و روانشناسان  است. آنها در روزهای آینده به قره باغ سفر خواهند کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا