سیاسی

ترکیه با اروپا از زبان شانتاژ استفاده می کند

 روزنامه ” جمهوری ارمنستان ” در یکی از مقاله های خود نوشته است که معلوم می شود که  بی شرمی  ترکیه مرز نمی شناسد. رییس جمهوری کشوری که   عامل اصلی بی ثباتی در حداقل سه قاره می باشد اعلام می کند که مصمم است تا مسیر  هم گرایی با  اروپا را برای ساختن آینده خود با اروپا ادامه دهد.   امروز ، در واقع ، نه  ترکیه  و نه اتحادیه اروپا این گفتگو را در چارچوب عضویت در اتحادیه اروپا درک نمی کنند. ترکیه فقط سعی دارد   در برابر فشارهای بین المللی مقاومت کند. این سیاست ترکیه به اهداف خود نخواهد رسید اگر   برخی از کشورهای اتحادیه اروپا واقعاً اقدامات توسعه طلبانه ترکیه را   تشویق نکنند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا