Top

ارتش تدافعی آرتساخ به معرفی قهرمانان امروزی ما ادامه می دهد

  کاپیتان   ایشخانی شهبازیان  با نارنجک انداز 120 میلی متری دشمن را تحت فشار قرار  داده،  از      پیشروی  دشمن   جلوگیری کرده  ، پشتیبانی زیادی از نیروهای  ارمنی کرده و  خسارات قابل توجهی به دشمن وارد  آورده است.

ایقیشه بوتسینیان ، وارتان گالستیان ، هاروت مناتساکانیان ، بوریس کالستیان  افراد ذخیره  ، گروهبان آرمن دانیلیان و ستوان نارک هوهانیسیان به طور ثمربخش در عملیات شناسایی شرکت کرده و یک تانک ، یک خودروی زرهی و یک خودروی جنگی پیاده نظام  دشمن را منهدم  کرده اند.

ستوان   آرتاک   یگانیان و گروهبان   اریک   پطروسیان در نبردهای دفاعی و ضد حمله در جهت شمالی فعالانه شرکت کردند ،  اسناد مهم ، مقدار زیادی سلاح و مهمات را به دست آورید. نیروهای دشمن بیش از 40 جسد را در میدان جنگ به جا گذاشتند.

در طول نبردها در جهت شمالی ، ضمن سازماندهی دو ضدحمله  سرهنگ دوم آرمن   وردانیان 3 تانک ، 3 خودروی زرهی و 1 خودروی جنگی پیاده نظام  دشمن را منهدم  کرد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا