Top

دادستانی جمهوری ارمنستان:شواهدی بدست آمده است درباره رفتار بی رحمانه با اسرای جنگی ارمنی در آذربایجان


دادستانی کل جمهوری ارمنستان طی اطلاعیه ای اعلام داشته است که شواهد اثباتی بسیار عینی بدست آمده است با ‏مستندات مراتب قتل، شکنجه و رفتار بی رحمانه با اسرای جنگی و سکنه غیرنظامی ارمنی که در آذربایجان بسر می برند. ‏اطلاعیه دادستانی کل جمهوری ارمنستان به این شرح است:‏
‏«در طول تحقیقات اولیه پرونده کیفری تشکیل شده در رابطه با آغاز جنگ تهاجمی از سوی مسؤولین نظامی-سیاسی ‏جمهوری آذربایجان علیه جمهوری آرتساخ و جمهوری ارمنستان در تاریخ 27 سپتامبر 2020، در نتیجه اقدامات بازپرسی و ‏سایر امور دادرسی و اقدامات عملیاتی-تجسسی انجام گرفته بمنظور بررسی مقالات موجود در اینترنت و رسانه های خبری با ‏روندهای حقوقی متناسب، شواهد اثباتی بسیار عینی در رابطه با موارد نقض فاحش یک سری موازین حقوق بشردوستانه بین ‏الملل از سوی نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان حین درگیری های مسلحانه بدست آمده است. خصوصاً موارد ذیل نقض ‏شده اند: مفاد قید شده در مواد 44، 45، 47، مواد 48، 51 (2)، 52 (2)، بند 3 ماده 51 (4) و بخش پنجم ماده 85 اولین ‏صورتجلسه متمم سال 1977 ژنو الحاقی کنوانسیون های 12 آگوست 1949 ژنو پیرامون «حمایت از قربانیان درگیری های ‏مسلحانه بین الملل»، موازین 1، 7، 11، 12 و 54 حقوق بشردوستانه عرف بین الملل مبنی بر اینکه داده هایی در دسترسند ‏در رابطه با موارد متعدد اعمال قتل و شکنجه در حق اسرای جنگی و افراد غیرنظامی دارای حق دفاع بر اساس کنوانسیون ‏های یاد شده، که نزد نیروهای مسلح آذربایجان بسر برده اند، و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی، تحقیرآمیز برای شرافت و ‏عزت نفس فرد در حق آنان.‏
خصوصاً:‏
نظامیان نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان در تاریخ 16 اکتبر 2020 از شماره تلفن همراه مورد استفاده اسیر ‏جنگی «ن.ب.» با خویشاوند وی تماس گرفته و اظهار داشته اند که اسیر جنگی را سر خواهند برید و عکس آن را در ‏اینترنت قرار خواهند داد. یک ساعت بعد بستگان عکس اسیر جنگی سربریده را در شبکه اجتماعی وی مشاهده نموده اند. ‏
در طول عملیات نظامی آغاز شده از سوی نظامیان نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان بالاجبار شهروند غیرنظامی ‏‏«م.م.» ساکن شهر هادروت جمهوری آرتساخ را از خانه رانده و بر خلاف اراده وی او را به جمهوری آذربایجان برده و ‏در آنجا با وی رفتار غیرانسانی داشته، وی را مورد شکنجه قرار داده و بطور غیرقانونی به عمد او را به قتل رسانده اند. ‏
در صفحات مختلف اینترنت فیلم های متعددی در روزهای مختلف گنجانده شده اند مبنی بر اینکه فردی با اونیفورم ‏نظامی و پرچم آذربایجان بر دوشش اسیر جنگی «آ.م.» مجروح را تیرباران کرده، سربازان نیروهای مسلح جمهوری ‏آذربایجان سر اسیر جنگی ارمنی را بریده و آن را بر روی شکم یک حیوان قرار داده اند، با مسلسل به سر سرباز ارمنی ‏اسیر شده شلیک کرده اند، اسیر جنگی را به تمسخر گرفته، ضرباتی به سر وی وارد کرده، گوش اسیر جنگی را بریده، ‏گوش سکنه غیرنظامی را بریده، وی را بعنوان جاسوس ارمنی معرفی کرده اند، 3 اسیر جنگی را به تمسخر گرفته، مجبور ‏کرده اند به زانو درآمده و برایشان کف بزنند، که به یکی از آنها با پا ضرباتی وارد کرده اند، اسیر جنگی را مجبور کرده اند ‏پرچم آذربایجان را ببوسد و همزمان ضرباتی را بر سر وی وارد کرده، با سیخ به 5 اسیر جنگی ضرباتی وارد کرده اند، از ‏جمله اسرای مجروح، و همچنین قرار گذاشته اند برای قطع دست یکی از آنها، یک مرد مسن با لباس غیرنظامی را همراهی ‏کرده و در این حین به پشت وی ضرباتی وارد کرده اند، خطاب به اسیر جنگی که بر روی زمین افتاده ناسزاها روا داشته ‏اند با کشمکش وی از ناحیه قفسه سینه اش.‏
در نتیجه اقدامات بازپرسی و عملیاتی-تجسسی بعمل آمده، طبق فیلم بدست آمده، سرباز نیروهای مسلح جمهوری ‏آذربایجان پایش را بر روی سر اسیر جنگی مجروحی که بر زمین افتاده گذاشته و او را مجبور کرده است به زبان ‏آذربایجانی بگوید: قره باغ متعلق به آذربایجان است.‏
در نتیجه اقدامات بازپرسی و عملیاتی-تجسسی بعمل آمده، طبق فیلم دیگری که بدست آمده، نیروهای مسلح جمهوری ‏آذربایجان دو فرد غیرنظامی را اسیر کرده اند، «ب.ه.» متولد 1947 ساکن شهر هادروت و «ی.آ.» متولد سال 1995 ‏ساکن روستای تایک منطقه هادروت، و بر اساس فیلم بعدی نمایندگان نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان در کوچه «آرتور ‏مگرتچیان» شهر هادروت با رگبار این دو فرد پیچیده در پرچم جمهوری ارمنستان را که از امکان دفاع از خود محروم بوده ‏اند، به قتل رسانده اند. ‏
سربازان نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان در تاریخ 19 اکتبر 2020 با اپ-موبایل «‏WhatsApp‏» تلفن همراه ‏اسیر جنگی «س.آ.» به دوست وی پیامی فرستاده اند مبنی بر اینکه او در اسارت بسر می برد. دوست دیگر «س.آ.» در ‏‏21 اکتبر در شبکه اجتماعی «‏TikTok‏» فیلمی را مشاهده کرده و ضمن بررسی آن مشخص ساخته است که به اسیر جنگی ‏ضربه زده و او را مجبور کرده اند اظهارات توهین آمیزی خطاب به نخست وزیر جمهوری ارمنستان بیان دارد. ‏
صبح 16 اکتبر 2020 گروهی از سربازان نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان به منزل «ژ.ب.» بانوی ساکن شهر ‏هادروت یورش برده، وی را مورد خشونت قرار داده، از دستانش کشان کشان، برخلاف میل وی سوار خودرو کرده و ‏آشکارا او را ربوده و به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان انتقال داده اند. و با اعمال خشونت، حدود 12 روز نگه داشته، در ‏تاریخ 28 اکتبر به واسطه صلیب سرخ او را به جمهوری ارمنستان تحویل داده اند.‏
طبق فیلم موجود در سایت الکترونیکی «‏Hraparak.am‏» سربازان نیروهای مسلح آذربایجان ضرباتی را به 3 ‏اسیر جنگی وارد کرده اند. ‏
داده ها در رابطه با موارد یاد شده با روند حقوقی متناسبی در دست بررسی هستند، در خصوص آنها اقدامات دادرسی ‏انجام گرفته است بمنظور تکمیل شواهد اثباتی جنایات انجام گرفته از سوی نیروهای مسلح آذربایجان، تأمین دلایلی برای دادن ‏ارزیابی های کیفری-حقوقی سخت در خصوص آنها، شناسایی و پیگیری امور بازخواست کیفری افرادی که مرتکب این ‏جنایت شده اند.‏
با ارزیابی شواهد عینی کافی بدست آمده تا کنون ثابت می شود که مقامات مسؤول نیروهای مسلح جمهوری آذربایجان ‏با سازماندهی متمرکز در حق سربازان متعدد، با انگیزه بارز و مؤکد تنفر ملی، سنگین ترین جنایات را مرتکب شده اند، با ‏نقض عمدی و هدفمند قوانین معروف حقوق بشردوستانه بین الملل. ‏
دادستانی کل جمهوری ارمنستان متوسل به اقداماتی می شود برای ارائه شواهد مربوط به اقدامات ددمنشانه انجام ‏گرفته در حق اسرای جنگی و غیرنظامیان ارمنی که در جمهوری آذربایجان بسر می برند به ساختارهای بین المللی، در ‏چارچوب اهداف تأمین پیگردهای کیفری بر اساس شواهد مربوط به چنین جلوه های جنایتکارانه و غیرانسانی در حق اسرای ‏جنگی و غیرنظامیانی که هنوز زنده اند و در برخی موارد مجروحند، محکوم نمودن آن موارد، یافتن تضمین هایی مکمل ‏برای دفاع از حقوق افراد متضرر. بدین منظور دادستانی جمهوری ارمنستان و همچنین نهاد مجری رسیدگی به پرونده ‏کیفری مزبور، در تماس و همکاری مستمر با نهادهای مربوطه کشوری فعال در زمینه امور اسرای جنگی و شهروندان ‏جمهوری ارمنستان و جمهوری آرتساخ هستند که در اسارت بسر می برند».‏

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا