سیاسی

موضوع واگذاری روستاهای استان سیونیک به آذربایجان مطرح نیست

” نارک بابایان” معاون استاندار سیونیک در صفحه فیس بوک خود نوشته است :موضوع واگذاری هیچ روستاهای استان سیونیک به آذربایجان در حال بررسی نیست. معاون استاندار
وی در ادامه نوشته است:در حال حاضر ، جاده های استان سیونیک ، بزرگراه کاپان-گوریس ایمن هستند ، مرزهای استان سیونیک قابل کنترل و ایمن هستند ، هیچ کار مرزبندی در هیچ جای استان انجام نمی شود ، موضوع واگذاری هیچ روستایی استان سیونیک به آذربایجان در حال بحث و بررسی نیست.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا