سیاسی

کارشناس روسیه : مسکو در قره باغ “خطوط قرمز” برای ترکیه را ترسیم کرد

ویکتور موراخوفسکی  دکتر علوم نظامی ، نائب رئیس هیئت کارشناسان   کمیسیون نظامی-صنعتی ، سردبیر مجله” آرسنال   اتپستوا ”  طی  پل  تلویزیونی  مسکو – ایروان تاکید کرده است که در نتیجه جنگ ، ترکیه در منطقه خزر قویتر شد ، حضور نیروهای خود را در آذربایجان تضمین کرد ، اما   روسیه با نشان دادن توانایی ها و  جدیت  خود ، بیشترین سود را کسب کرد.

به گفته وی   مسکو در قره باغ  برای ترکیه “خطوط قرمز” را  ترسیم کرده است که ترکیه هنوز جرات عبور از آنها را ندارد. وی با اشاره به تحولات در ادلب  سوریه گفت :  آنکارا در ابتدا چیزهای بیشتری را در  ادلب می خواست ، اما پس از آن مجبور شد با تقسیم مناطق نفوذ موافقت کند.

کارشناس روسیه   افزود : در واقع اوضاع قره باغ به رژیم وضع موجود رسیده است و اکنون لازم است وضعیت بعدی آن در چارچوب روند سیاسی حل شود ، در غیر این صورت طی  5 سال این  مناقشه  حل نخواهد شد.

موراخوفسکی در پایان گفت:  ارمنستان ابتدا باید  مسائل  دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت خود را که با عضویت در  سازمان پیمان امنیت جمعی  و اتحاد با روسیه نیز تضمین می شود ، حل کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا