Top

نظرسنجی اجتماعی در میان روس ها در مورد جنگ آرتساخ

مرکز تحقیقات افکار عمومی روسیه   یک نظرسنجی اجتماعی را در میان روس ها انجام داد تا از نظر آنها در مورد جنگ آرتساخ مطلع شود. والری فیودوروف رئیس این  مرکز نتایج نظرسنجی را  طی یک پل تلویزیونی ارائه داد.  این نظرسنجی در 500 شهر انجام شد ، 1600 نفر بالا از  18 سال شرکت کردند. داده ها هم در طی  جنگ و هم پس از آن جمع آوری شد.  19٪ از پاسخ دهندگان گفتند که به طور منظم   موضوع جنگ  را دنبال می کنند. 53٪ دیگر  گاه به گاه   این موضوع   را دنبال می کنند . 26٪ از پاسخ دهندگان گفتند که به آن موضوع علاقه ای ندارند.. به این سوال که چه  طرف  تشدید درگیری را ایجاد کرده است ، 5٪ از پاسخ دهندگان  گفتند – ارمنستان  و  12٪ – آذربایجان .  33٪ دیگر هر دو طرف را مسئول جنگ می دانند. 6٪ از پاسخ دهندگان فکر می کنند که درگیری توسط ایالات متحده آغاز شده است ، 5٪ فکر می کنند ترکیه مقصر  آغاز جنگ است.  از روس ها همچنین پرسیده شد که چه  طرف بیشتر از  توافق صلح  سود برده است. 41٪ اظهار داشتند كه هر دو طرف . 20٪ گفتند که آذربایجان  و  ، 5٪ – ارمنستان.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا