بین الملل

بدون روسیه قادر به بازگرداندن کارایی جنگی ارتش ارمنستان نخواهیم بود

“وازگن مانوکیان” نخست وزیر اسبق ارمنستان، در یک کنفرانس خبری گفت: “ما بدون روسیه قادر به بازگرداندن کارایی جنگی ارتش ارمنستان نخواهیم بود.بازیگران اصلی در این منطقه ترکیه و روسیه هستند. آنکارا در گرجستان نفوذ بسیاری دارد. ترکیه در آذربایجان نیز نفوذ شدیدی دارد. مانوکیان گفت: در این شرایط ، اگر آینده خود را با ترکیه پیوند دهیم ، محکوم به نابودی خواهیم بود. بنابراین، اکنون توسعه همکاری ها با روسیه برای ارمنستان بیش از هر زمان دیگری مهم است. وی همزمان گفت ، اما این به معنای حذف روابط با سایر کشورها نیست.آقای “مانوکیان” در ادامه گفت:اکنون تضمین اصلی امنیت ، نیروهای حافظ صلح روسیه هستند. ما 5 سال فرصت داریم که قویتر شویم ، متحدان جدیدی را بدست بیاوریم و توسعه همکاری های خود را با روسیه ادامه دهیم. “وازگن مانوکیان” همچنین تاکید کرده است که باید موقعیت ارمنستان در سازمان قرارداد امنیت دسته جمعی تقویت شود، هرچند منافع کشورهای مختلف عضو با یک دیگر تضاد دارد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا