Top

ارتش تدافعی آرتساخ قهرمانان جدید را ارایه کرده است

گروهبان    واهه ایزیکیان  نیروهای   دشمن را در جهت جنوب عقب راند  که  باعث تلفات بی شماری  دشمن شد.

 ستوان ارشد وردگس   میناسیان     گروه را هدایت کرد و نیروی انسانی دشمن را نابود کرد.   گروهبان   هاکوک   آبراهامیان با شجاعت در عملیات دفع نیروهای دشمن در یکی از  مواضع استراتژیک شرکت کرد.

هیک   ابلیان  سرباز وظیفه  فرماندهی را در یک وضعیت دشوار جنگی به عهده گرفت ، و در هنگام حمله دشمن به موقعیت رزمی ،  سربازان  را هدایت کرد و نیروهای دشمن را عقب راند.

سرگرد ویکتور  پاپویان  ، کاپیتان استیوپا   آواگیان ، کاپیتان تیگران   وانیان ، ستوان بابکن  مخویان ، کاپیتان آسپت   هاکوبیان ،  سرباز وظیفه گریگوری   پطروسیان ضمن دفع حملات متعدد دشمن در یکی از مواضع نبرد و دفاع از ارتفاعات مهم ، خسارات قابل توجهی به دشمن وارد کردند.

سرگرد  داویت مخیتاریان  ، سرگرد   داویت سیمونیان ، ستوان  آرمن    هاروتیانیان ، کاپیتان  نارک  هاوسپیان ، ستوان ارشد گریگور   کاراپتیان ، گروهبان نورایر   حایراپتیان ، مراد   آقاایان ،  سرباز وظیفه  تیگن داوتیان  مهارت های تاکتیکی بالایی را هنگام نابودی واحدهای حمله کننده دشمن نشان دادند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا