Top

لاوروف تصریح نموده است که چرا برنامه ایران در خصوص مسأله قره باغ کوهستانی مورد توجه قرار نگرفت

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه خطاب به «ریانووستی» اظهار داشته است که ارمنستان و آذربایجان باید ‏فورمت حل مناقشه قره باغ کوهستانی را انتخاب می کردند، و ترکیب طرفین شرکت کننده در اطلاعیه و همچنین علت عدم ‏توجه به برنامه ایران در خصوص مسأله قره باغ کوهستانی نیز منوط به همین امر بوده است. ‏

لاوروف طی مصاحبه با صدا و سیمای دولتی ایران، در پاسخ به این سؤال که چرا برنامه مسالمت آمیز ایران مورد ‏توجه قرار نگرفت، اظهار داشته است: «اکنون نباید در این خصوص فکر کرد که چه کسی و کی موفق به کمک به حل ‏مسأله شد یا خیر. یک بار دیگر باید تأکید کنم که این فورمت را باید آذربایجان و ارمنستان انتخاب می کردند. ترکیب شرکت ‏کنندگان در اطلاعیه نیز منوط به همین امر بوده است. و هیچ تلاشی صورت نگرفته است برای اینکه این اقدام به حساب ‏ایران یا ترکیه انجام گیرد. اکنون مهم است به این فکر باشیم که چگونه همه توافقات به انجام برسند و منطقه درگیری تبدیل ‏شود به منطقه همزیستی، و چه بسا منطقه حسن همجواری و همکاری». ‏

لاوروف در ادامه افزوده است: «در رابطه با قره باغ کوهستانی ما بر اساس تلاش برای پایان دادن به خونریزی ها ‏عمل کرده ایم. طرفین مناقشه یعنی ارمنستان و آذربایجان برای تحقق آن با وساطت روسیه ابراز علاقه نموده اند. در این ‏میان افکار «پس پرده ای» وجود نداشته اند. در ضمن من به خاطر ندارم که در سال های عهده داری سمت وزارت امور ‏خارجه توسط من هنگام تماس با همکاران ایرانی خودم نسبت به موضوع قره باغ ابراز علاقه ای مطرح شود و حین ‏مشورت ها یا مذاکرات ما اشاراتی بعمل آید».‏

وی خاطرنشان ساخته است که نگرانی ایران قابل درک است، زیرا تنظیم روابط بین آذربایجان و ارمنستان بر منافع ‏ترانزیت ایران تأثیرگذار خواهد بود. ‏

وزیر امور خارجه روسیه تصریح نموده است: «نتیجه نهایی مناقشه باید تنظیم روابط در سراسر منطقه باشد. در ‏اطلاعیه مشترک امضاء شده از سوی رهبران ارمنستان، آذربایجان و روسیه به وضوح مسیرهای اصلی موجود در طرح ‏ایرانی که در مرحله حاد مناقشه مطرح شد، قید شده اند».‏

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا