سیاسی

وزارت امور خارجه جمهوری آرتساخ : روسای مشترک گروه مینسک و جامعه جهانی باید تحریکات آذربایجان را محکوم کنند

وزارت امور خارجه جمهوری  آرتساخ    بیانیه ای  در مورد اقدامات تحریک آمیز آذربایجان در راستای روستاهای هین تاقر و ختسابرد در منطقه هادروت و روستاهای  متس  شن  و هین شن در منطقه شوشی را  صادر کرده  و خاطرنشان کرد که  این اقدامات  به طور آشکار ادامه سیاست اشغال باکو و تلاشی برای گسترش منطقه اشغالگر در آرتسا هستند.

بر اساس این بیانیه ، این اقدامات   همچنان  اشغال بخش بزرگی از  آرتساخ و به طور کلی پاکسازی قومی ، باید توسط  روسای مشترک    گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا و به طور کلی جامعه بین المللی محکوم شود.

در بخشی از این بیانیه تاکید می شود که جمهوری  آرتساخ    تلاش های مداوم خود را برای به رسمیت شناختن بین المللی  آرتساخ ، برای حل مسالمت آمیز مناقشات آذربایجان و قره باغ و همچنین اشغال زدایی از خاک جمهوری و بازگشت جمعیت آن به محل زندگی      قبلی خود ادامه خواهد داد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا