بین الملل

نام “تاتویک کارامتیان” جزو بهترین رهبر ان جوان روسیه قرار دارد

نام تاتویک کاراپتیان (دختر سامول کاراپتیان کارآفرین ارمنی ) ، معاون اول رئیس گروه شرکت های “تاشیر” ، دوباره در رتبه بندی “Choiseul 100” ظاهر شد. این خبر توسط سرویس مطبوعاتی گروه این شرکت ها گزارش شده است.در این بیانیه آمده است: “متخصصان معتبر ،درخشان ترین و با استعدادترین نمایندگان (تا ۴۰ سالگی) تجارت مدرن روسیه را انتخاب می كنند كه توانایی بالقوه آنها به توسعه اقتصاد كشور كمك می كند.”
رتبه بندی مستقل “چویزول 100” شامل نام کسانی است که اقتصاد روسیه را متحول می کنند ، به تقویت موقعیت کشور کمک می کنند.
موسسه شوازل در پاریس و مرکز تحلیلی Observo وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع فرانسه و روسیه در مسکو این رتبه را برای سال 2020 تهیه کردند. این رتبه بندی از سال 2019 تدوین شده و در روزنامه تجاری RBC منتشر می شود. نام “تاتویک کاراپتیان” برای دومین بار در این لیست ظاهر شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا