Top

بازدید وزیر دفاع ارمنستان از سیونیک

” واقارشاک هاروتونیان” وزیر دفاع ارمنستان به استان سیونیک سفر کرده است . وزیر دفاع ارمنستان ضمن بازدید از ساخت استحکامات و پایگاههای نظامی در مناطق مرزی با آذربایجان و همچنین پیگیری روند حراست از مرزها در استان سیونیک دستورات لازم را برای عملیاتی ساختن امور صادر نمود . قابل ذکر است که سیونیک ، استان هم مرز با ایران می باشد.وزیر دفاع ارمنستان در دیدار با مسئولین استان سیونیک خاطرنشان کرده است که مرز بندی بین ارمنستان و آذربایجان با حضور افسران عالی رتبه در هر دو طرف صورت می گیرد و حتی یک متر از خاک جمهوری ارمنستان واگذار نخواهد شد. در این دیدار تأکید شد که مرزبانان روسی این مناطق را کنترل خواهند کرد و تضمین های اضافی برای تقویت سیستم امنیتی ایجاد خواهد شد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا