Top

دربین کشورهای اوراسیا، درسال۲۰۲۰ پائین ترین نرخ رشد قیمتهادر ارمنستان

بر اساس اطلاعات منتشر شده در سایت اینترنتی کمیسیون اقتصادی اوراسیا، طی ماه اکتبر ۲۰۲۰، در ارمنستان ، نسبت به دیگر کشورهای عضو اوراسیا پایین ترین نرخ رشد قیمتها به ثبت رسیده است. بر اساس این گزارش، قیمتها در ارمنستان، نسبت به ماه دسامبر۲۰۱۹، درحد یک درصد، کاهش یافته، اما نسبت به ماه اکتبر سال قبل مقدار ۱/۳درصد رشد داشته اند. طبق این گزارش، قیمتها در مجموع پنج کشور عضو اوراسیا،درماه اکتبر امسال،نسبت به ماه دسامبر سال ۲۰۱۹،به مقدار ۳/۶درصد رشد و نسبت به ماه اکتبر همان سال ۴/۵درصد رشدداشته است. اما بصورت تفکیک شده ،رشد قیمتها در بلاروس ۵/۴و۶/۲درصد، در قزاقستان ۵/۵ و ۷/۱ درصد، درقرقیزستان ۵/۳ و ۷/۲ درصد، در روسیه ۳/۳ و ۲/۶درصد، بوده است. بدین صورت ارمنستان با منفی یک درصد و مثبت ۱/۳درصد، پائین ترین نرخ رشد قیمتها را درمیان کشورهای عضو اوراسیا داشته است.منبع :@iranarmeniachamber

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا