Top

صلحبانان روسیه تمرینات آموزشی رزمی را در آرتساخ برگزار کردند

در مدارس نظامی استپاناکرت و مارتاکرت ، واحدهای   حافظ صلح روسیه تمرینات آموزش رزمی برنامه ریزی شده را انجام دادند.  این مطلب را از  سرویس مطبوعاتی وزارت دفاع  روسیه    اعلام کرده اند. در  بیانیه وزارت دفاع روسیه  آمده است : با وجود انجام وظیفه شبانه روزی ، فرماندهی نیروهای حافظ صلح انواع اصلی آمادگی رزمی را از جمله تاکتیکی ، تاکتیکی خاص ، انواع آتش ، تجهیزات نظامی را آزمایش می کند. 200 حافظ صلح روسی در این تمرینات شرکت می کنند ، بیش از 20 واحد تجهیزات نظامی و ویژه  استفاده شده است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا