Top

پناهندگان باید برگردند ، این فقط برای پناهندگان آذربایجانی نیست. ایگیتیان در مورد ارامنه هادروت

 ساختار های مختلف  سازمان ملل مسئله هادروت را مطرح می کنند که  باید پناهندگان   به خانه های خود بازگردند.  این مطلب را هوانس ایگیتان  عضو فراکسیون “قدم من”     در گفتگو با روزنامه نگاران در مجلس  ملی    بیان کرد.

وی گفت :  این موضوع توسط نمایندگان مهم ، از جمله نمایندگان سطوح مختلف کشورهای عضو گروه مینسک  سازمان امنیت و همکاری اروپا ، مطرح شد. اگر آذربایجان در   بیانیه سه جانبه با آن نکته موافقت کرد و روسیه ضمانت اجرای این نکات را بر عهده گرفته است ، پس این نکته باید  اجرا شود. به عبارت دیگر ، پناهندگان باید برگردند  و سخن   فقط  در مورد  پناهندگان آذربایجانی نیست.  هیچ فرمولی ، فعلی یا آینده وجود ندارد که بر اساس آن مردم  هادروت  نباید در  خانه های  خود زندگی کنند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا