بین الملل

میخاک آپرسیان: رفع محاصره حمل و نقلی ارمنستان برای رشد اقتصادی و توسعه گردشگری این کشور بسیار مهم می باشد

میخاک آپرسیان، رئیس توسعه گردشگری کشور ارمنستان در یک نشست خبری اعلام کرده است که رفع محاصره حمل و نقلی ارمنستان برای توسعه زمینه های اقتصادی و گردشگری این کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. وی در ادامه گفت که مشکل اصلی حوزه گردشگری دسترسی به حمل و نقل بوده است.به گفته آقای “آپرسیان”، رفع محاصره جمل و نقل امکان خواهد داد تا ارمنستان از طریق راه های زمینی با جهان در ارتباط باشد و این نکته برای توسعه حوزه های اقتصادی و گردشگری بسیار مهم می باشد. رئیس توسعه گردشگری کشور ارمنستان گفت که این جاده ها باید با شرایط مطلوب باز شوند و به طور سریع ابزارهای قانونگذاری تهیه گردد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا