Top

فعالان حقوق بشر: آذربایجان موضوع اسرا را به عاملی برای فشار تبدیل کرده است

چرا آذربایجان بازگشت اسرا را به تأخیر می اندازد و ارمنستان باید  به چه  اقدامات دست بزند؟ فعالان حقوق بشر در گفتگو با “رادیولور” بر اهمیت کار دیپلماتیک ، مشارکت همه سازمان های بین المللی در حل این مسئله تأکید کردند.

زارا آماتونی ، رئیس برنامه های ارتباطی و پیشگیری هیئت  کمیته بین المللی صلیب سرخ  در ارمنستان ، خاطرنشان کرد که موضوع بازگشت  اسیران  نتیجه و تصمیم گیری در روند مذاکره بین طرفین است که در آن کمیته بین المللی صلیب سرخ  شرکت نمی کند.

آماتونی گفت:  با این حال ، با تصمیم و پیشنهاد طرفین ، کمیته بین المللی صلیب سرخ آمادگی برای کمک به سازماندهی بازگشت نیز دارد.

 به گفته وی ، کمیته بین المللی صلیب سرخ  اطلاعات   کاملی از تعداد  اسیران  در آذربایجان ندارد.

به گفته آرا غازاریان  متخصص حقوق بین المللی   آذربایجان همچنان اسرا را به عنوان تروریست معرفی می کند. به گفته وی ، از این طریق آذربایجان در تلاش است تا زمینه قانونی برای  زندانی کردن  آنها ایجاد کند.

آرتور ساكونتس ، رئیس  دفتر مجمع شهروندان هلسینكی در  وانادزور ، خاطرنشان كرد  که حکومت آذربایجان از   رویکردهای سیاسی مبتنی بر نفرت قومی  نسبت به اسیران ارمنی نیز استفاده می کند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا