Topسیاسی

آذربایجان استقلال رای خود را از دست داده است

آذربایجان استقلال رای خود را از دست داده است. روبن سافراستیان رئیس انستیتوی شرق شناسی ارمنستان عقیده دارد، آذربایجان با وجودی که برنده جنگ قره باغ است، ولی استقلال رای خود را از دست داده و اکنون روسیه یک و ترکیه دو پایگاه نظامی در آن کشور دایر کرده اند. روسیه اکنون به عنوان صلحبان در قره باغ حضور داشته و ترکیه نیز قرار است دو پایگاه نظامی در نخجوان و گنجه تاسیس کند. به نظر این کارشناس ترکیه همچنین خواهان مشارکت برای نظارت بر آتش بس قره باغ است، ولی روسیه به نیروهای ترکیه اجازه ورود به قلمرو قره باغ را نداده و این نظارت فقط فنی و از راه دور خواهد بود. ترکیه انتظار داشت که همکاری با روسیه در منطقه همانند مدل سوریه شود، ولی روسیه هیچگاه این فرصت را به آنکارا نداده و وارد حوزه نفوذ خود در قفقاز جنوبی نخواهد شد. مسکو خود نیز اکنون در پی افزایش کنترل بر رهبری آذربایجان است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا