بین الملل

“آرا آیوازیان”: در سیاست خارجی جمهوری ارمنستان تغییراتی صورت خواهد گرفت

“آرا آیوازیان” وزیر امور خارجه ارمنستان ارمنستان دیروز /20 ژانویه / ضمن سخنانی در مجلس ملی این کشور مجدداً تأیید کرد:بعد از پایان جنگ وزارت امور خارجه ارمنستان موضع گیری تعدادی از سازمانهای بین المللی را تجزیه و تحلیل کرده و در سیاست خارجی جمهوری ارمنستان تغییراتی صورت خواهد گرفت. وی افزود: تحلیل روند جنگ آرتساخ، از لحاظ انجام تغییراتی در سیاست خارجی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. “آیوازیان” گفت: “بیش از هر زمان دیگر ، مهمترین مسئله سیاست خارجی ما تأمین امنیت کشور است.به گفته “آیوازیان” سیاستی را که هر منطقه ، کشور و نهاد بین المللی در طول جنگ در پیش گرفته بود، به طور جدی تحلیل و بررسی می شود. وی افزود که اصلاحات لازم در سیاست خارجی صورت خواهد گرفت که هدف اصلی آن امنیت جمهوری ارمنستان می باشد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا