بین الملل

در سال 2020 بانک اروپایی بازسازی و توسعه 167 میلیون یورو سرمایه گزاری کرده است

ایروان، ارمن‌ پرس، ۲۰ ژانویه
آرمن پرس، به نقل از دفتر ایروان بانک توسعه و بازسازی اروپا، گزارش نموده که این بانک طی سال ۲۰۲۰وبا توجه به شیوع ویروس کرونا دراین کشور، بیش از مبلغ ۱۶۷میلیون یورو، جهت اجرای پروژه های مختلف در بخش انرژی، بانک و حمل ونقل سرمایه گذاری ودر بخش تجارت کمکهای مالی نموده است.
براساس این گزارش، دیمیتری گوینداتسن
مدیر دفتر بانک توسعه اروپا درایروان در این مورد گفته است، تیم بانک ما سعی نموده تا برای غلبه برتاثیرCovid-19 بر فعالیتهای مشتریان ما ، به انان کمک نماید . وی سپس افزوده است، ما در بخش ساختارهای انرژی و حمل ونقل سرمایه گذاری کرده ودر مسائل بانکی مساعدت نموده ایم تا دسترسی به منابع مالی برای فعالین اقتصادی،آسانتر صورت گیرد. وی سپس تاکید نموده که کمک به بازسازی ، هدف مادرسال۲۰۲۱میباشد.
وی درپایان با تشکر از اتحادیه اروپا برای همکاری در برنامه های استراتژیک در ارمنستان، اظهارامیدواری نمود که این همکاری چه بابخش خصوصی و چه بخش دولتی ادامه پیدا کند.منبع:
?@iranarmeniachamber

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا