بین الملل

ترکها کليساهای ارمنی را به فروش می رسانند

وب سايت ارمنی “هابر” می نويسد: سياست و فعاليت های فروش کليساها و بناهای فرهنگی ارمنیان ترکیه يا تغییر کاربری آن ها ادامه دارد. بعد از اين که هفته گذشته، کليسای ارمنی منطقه سبتاش بورسیا، با قيمت 6 ميليون ليره ترکيه در يکی از وب سايت های تجاری ترکيه برای فروش قرار گرفت، دیروز نیز يک کليسای ديگر ارمنیان در شهر بورسیا، در وبسايت Sahibiden.com به فروش گذاشته شد. شخصی که آگهی فروش این کليسا را ​​ارسال کرده 6 ميليون و سيصد هزار لير ترک تعيين کرده است. در اين اطلاعيه که جزئياتی درباره نام و محل کليسا وجود ندارد، آمده است که اين کليسای تاريخی می تواند به عنوان يک مرکز فرهنگ و هنر، موزه يا هتل مورد استفاده قرار گيرد. در اطلاعيه آمده است: «يک کليسای تاريخی با وضعيت مالکيت خصوصی در منطقه بورسا برای فروش گذاشته شده است. اين کليسا که برای ارمنی های ساکن اينجا ساخته شده بود، به دليل عزيمت ساکنان ارمنی پس از تبادل جمعيت يونانی وترک در سال 1923 به مالکيت خصوصی در آمد. مدتی از آن به عنوان انبار توتون و تنباکو استفاده می شد و سپس به عنوان کارخانه توليد پوشاک مورد استفاده قرار گرفت». لازم به ذکر است که قبل از نسل کشی ارمنيان در سال 1915، 17 کليسای ارمنی در بورسیا و مناطق اطراف آن وجود داشت. (کليساهای آستوازازين مقدس، سرکيس مقدس ،تادووس مقدس،باردوغيموس مقدس، هاکوپ مقدس، کاراپت مقدس و غيره). منبع: موسسه ترجمه و تحقیق هور

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا