سیاسی

ایالات متحده ممکن است در آینده نزدیک موضوع وضعیت آرتساخ را مطرح کند

ایالات متحده ممکن است ب  در آینده نزدیک    مسائل مربوط به وضعیت آرتساخ  و به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه را مطرح کند.  این مطلب را آرا پاپیان ، رئیس مرکز ”  مودوس ویویندی ”  بیان کرده است. آقای پاپیان  عقیده دارد که   در آینده نزدیک هر دو موضوع به طور فعال تری در سیاست آمریکا استفاده  خواهد شد. اینها فرصتهایی برای تحت فشار قرار دادن ترکیه است ، زیرا روابط ترکیه و آمریکا بطور قابل توجهی متشنج است.  وی  گفت:  با این  قدم آمریکا  سعی می کنند آذربایجان را تحت فشار قرار دهند و   روسیه خارج کنند.   اکنون ایالات متحده باید سیاست جدا  کردن  روسیه  از منطقه   را دنبال کند ، زیرا روسیه بیش از حد سیاست  تهاجمی نسبت به منطقه عمل می کند.  پاپیان گفت : تصادفی نیست که آمریکا سه کشور را که از جنگ آرتساخ  سود می برند نام برد: ترکیه ، آذربایجان و روسیه.  به طور طبیعی ، آنها سیاست   ترامپ را کنار می گذارند و سیاست جدید را اجرا می کنند.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا