بین الملل

شواهد مستند در تکذیب شایعات آذربایجان درباره تخریب مساجد و یادمان های اسلامی در آرتساخ

بقلم کارشناس یادمان ها: اسلاوا سارگسیان
اخیراً الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان و دروغ پرداز اصلی آن کشور، که در گذشته هم متناوباً اکاذیبی به دستور وی نشر می شد مبنی بر اینکه ارمنیان به اصطلاح یادمان های فرهنگی آذربایجانی را تخریب نموده اند، در سفر خود به شوشی با توقف در جوار یکی از مساجد آن شهر خطاب به جهانیان علناً یک بار دیگر ادعا کرد که ارمنیان 64 مورد از 67 مسجد واقع در قره باغ کوهستانی را ویران و تخریب کرده اند. این خبر کذب که مطلقاً واقعیت ندارد، در دیگر مقالات منتشره نیز که در زمینه تبلیغات کذب آذربایجانی ها فعالند یا آب به آسیاب آنها می ریزند، مشاهده شده است. با در نظر داشتن این امر، بالاجبار باید با توسل به مطلقاً شواهد موثق و حقایق به این دروغگو که واقعیات را وارونه جلوه می دهد، پاسخ دهیم. و بدین ترتیب، در خود خطه قره باغ کوهستانی یا ناحیه خودمختار سابق قره باغ کوهستانی که شامل پنج منطقه هادروت، مارتونی، آسکران، مارتاکرت و شوشی بود، تنها در شوشی (به تعداد 14 مورد)، روستای مالی بیگلو (1 مورد) به تعداد 15 مسجد و مدرسه وجود داشته است. این امر در فهرست بناهای یادبود تاریخی و فرهنگی که در مصوبه شماره 145 مورخ 27 آوریل 1988 دولت جمهوری آذربایجان ثبت و مشمول حفاظت دولتی شده اند، قید شده است.
در رابطه با مساجد واقع در مناطق همجوار قره باغ کوهستانی، تعداد آنها 12 مورد بوده، که به شرح زیر می باشند: منطقه کاشاتاق (لاچین) 1 مورد، منطقه کاشونیک (قباتلی) 2 مورد، منطقه کووساکان (زنگلان) 1 مورد، منطقه جبرائیل 1 مورد، منطقه فیزولی 2 مورد، منطقه آکنا (آقدام) 6 مورد، که یکی از آنها کاروانسرا است که تبدیل به مسجد شده است. شایان توجه است که در منطقه کارواجار (کلباجار) به مساحت 2000 کیلومتر مربع که بدون شلیک حتی یک فشنگ تسلیم آقای علی اف شد، بطور کلی مسجدی وجود ندارد. و این در حالی است که در این منطقه حدود سی کلیسا و وانک (مجموعه دیر و کلیساها) وجود دارد. بدین ترتیب در مجموع در قره باغ کوهستانی و حواشی آن تعداد 27 مسجد وجود دارد.
این سؤال مطرح می شود که این رقم 67 برای تعداد مساجد از کجا برگرفته شده است. و اما حتی اگر 24 مسجد ناحیه خودمختار نخجوان را نیز که مسجد محسوب می شوند و در قالب مصوبه یاد شده دولت آذربایجان ثبت شده و تحت حفاظت دولت قرار گرفته اند، به این 27 مورد اضافه کنیم، مجموعاً 51 مسجد خواهیم داشت. شاید منظور آقای علی اف همچنین مساجد مناطق خارج از خطه جمهوری قره باغ کوهستانی بوده است؟ در هر حال دروغ همچنان دروغ باقی می ماند. با فریب دادن و توسل به حیله و نیرنگ عملاً در رده های بالای دولتی در صددند تا مواضع جامعه بین الملل را تحریف نموده، وحشیگری های (وندالیسم) خودشان در خصوص بناهای یادبود تاریخی-فرهنگی ارمنیان را توجیه کنند که هم در گذشته و هم در حال حاضر مرتکب شده و می شوند. در رابطه با حفظ مساجد، لازم به ذکر است که این بناها از این نظر در وضعیتی بسیار وخیم تر از کلیساهای ارمنی نیستند. و اما در خصوص مساجد نیمه ویران یا آسیب دیده به وضوح می توان اذعان داشت که این موارد هیچ ارتباطی با جنگ حاضر نداشته و ثمره جنگ سابق هستند. در آن حین تعداد زیادی از بناهای یادبود، کلیساها، مجموعه کلیساهای وانک و غیره ارمنی نیز ویران شده و آسیب دیده اند. در جمهوری آرتساخ فارغ از تعلقات ملی، همزمان با بناهای یادبود ارمنی، یادمان های اسلامی نیز ثبت شده و برای آنها سند و شناسنامه صادر شده است، از جمله مساجد، آرامگاه ها (کیومبازها) و قبرستان ها. دولت در حدود امکانات خود اقدام به پاکسازی و ساماندهی آنها نموده، و اما مجسد علیای شوشی مرمت شده است. بلی، آرتساخ در چارچوب امکانات محدودی که در اختیار داشته، اقداماتی در راستای بهینه سازی امور حفاظت از یادمان های اسلامی انجام داده و مسجد یاد شده شهر شوشی را مرمت نموده است، و اما شما جناب مهاجم، با وندالیسم خود، آگاهانه دو کلیسای ارمنیان واقع در همان شهر را منفجر و ویران کرده اید. بلی، سیاست ارمنی ستیزی و تبعیض ملی در جمهوری خودخوانده و ساختگی آذربایجان شما هیچ گاه تازگی نداشته است. در گذشته هم به همین روال بوده است، برای مثال در دوران شوروی، در چارچوب اقدامات برچیدن رد ارمنیان، از روی شماری از بناهای یادبود فرهنگی ارمنی سنگ نبشته های حک شده به زبان ارمنی در اثر سابیدن و مخدوش ساختن از بین رفته اند، آگاهانه هر آنچه متعلق به ارمنیان بوده از فهرست های یادمان های تحت حفاظت دولت حذف شده اند. برای مثال در فهرست بناهای یادبود تاریخی و فرهنگی که در مصوبه شماره 145 مورخ 27 آوریل 1988 مذکور ثبت و مشمول حفاظت دولتی شده اند، تنها 282 بنا در قره باغ کوهستانی مورد حفاظت دولتی قرار گرفته اند: در منطقه آسکران 10 مورد (به جای 1018 مورد)، در منطقه هادروت 44 مورد (به جای 368 مورد)، در منطقه مارتاکرت 29 مورد (به جای 1647 مورد)، در منطقه مارتونی 16 مورد (به جای 281 مورد)، در منطقه شوشی 183 مورد (به جای 576 مورد). که از این میان تنها 10 بنا متعلق به ارمنیان شاخته می شوند. بعلاوه، مجموعه کلیساهای وانک و کلیساهای دوران قرون وسطای ارمنی بعنوان «معابد آلبانی» معرفی شده اند. جهت اطلاع دروغ پردازان و یا کسانی که آب به آسیاب تبلیغات کذب آذربایجان می ریزند، لازم می دانیم به اطلاع برسانیم که در واقع امر در مناطق یاد شده تعداد 3890 بنا با روال متعارف ثبت شده و برای آنها اسناد تنظیم شده اند، که از این رقم 241 مورد مجموعه کلیساهای وانک و کلیسا هستند.
برخورد تبعیض آمیز در خصوص فهرست های سایر مناطق همجوار ناحیه خودمختار سابق قره باغ کوهستانی نیز اعمال شده است؛ در آن مناطق بطور کلی یادمان های ارمنی وجود ندارند. و این در حالی است که تنها در مناطق کارواجار و لاچین-کاشاتاق تعداد آنها به 741 مورد می رسد، که از این رقم 53 مورد مجموعه کلیساهای وانک و کلیساها هستند. منبع: https://armeniannewsinpersian.wordpress.com

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا