Top

شکار تصویر دریاچه “سوان” ارمنستان از فضا

شکار تصویر دریاچه “سوان” ارمنستان از فضا.
این دریاچه به طول 70 و عرض 55 کیلومتر در استان “گغارکونیک” ارمنستان قرار دارد. آب دریاچه شیرین، متوسط عمق آن 46.8 متر و در عمیقترین نقطه 83 متر می باشد. مساحت دریاچه 1260 کیلومتر مربع و حجم آب آن 32.92 میلیارد متر مکعب و در ارتفاع 1900 متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد. منبع: آراکس نیوز

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا