بین الملل

وزارت امور خارجه ارمنستان:نتایج تجاوز آذربایجان علیه آرتساخ نمی تواند پایه ای برای صلح طولانی باشد

“آرا آیوازیان” وزیر امور خارجه ارمنستان در دیدار با “محمد جواد ظریف” وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که تنها صلح پایدار می تواند تضمین های واقعی امنیت در منطقه را ایجاد کند.رییس دستگاه سیاست خارجی ارمنستان در ادامه گفت:اکنون منطقه ما با چالش های جدی و جدیدی روبرو شده که در پی تلاش خطرناک آذربایجان برای حل و فصل مناقشه قره باغ از طریق راه نظامی ایجاد شده است. “آرا آیوازیان” در ادامه گفت: به نظر ارمنستان، نتایج تجاوز و بکارگیری زور آذربایجان علیه آرتساخ، نمی تواند باعث پایدار صلح و یا امکان ایجاد همکاری منطقه ای شود. وزیر خارجه ارمنستان با اشاره به اهمیت ثبات و امنیت در منطقه، نقش مهم جمهوری اسلامی ایران در منطقه را مورد اشاره قرار داد و احترام به دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در موضوعات منطقه را مورد تاکید قرار داد. “آرا آیوازیان” با این حال گفت:ما می خواهیم یک بار دیگر تأکید کنیم که تنها صلح پایدار جایی که “برنده-بازنده” وجود نداشته باشد ، می تواند تضمین های واقعی برای امنیت ، ثبات و توسعه منطقه باشد.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا