Top

پیام های نظامی – سیاسی رزمایش های نظامی کارس

گزارشگر رادیوی همگانی ارمنستان   از روستاهای مرزی کشور واقع در شمال غرب بازدید کرده است. ارتش های ترکیه و آذربایجان طی این هفته در منطقه مرزی قارص مانور نظامی برگزار می کنند. خبرنگار با روستاییان نیز صحبت کرده است. روستاییان صدای تیراندازی و مانور را شنیده اند و عقیده دارند که این رزمایش در وهله اول علیه روسیه و سپس اهرم فشار روانی علیه ارمنستان می باشد. کارن هوانیسیان از کارشناسان امور منطقه نیز عقیده دارد که با پیروزی قوای ترکیه و آذربایجان علیه ارامنه، اکنون این رو کشور بر قدرت نمایی خود در منطقه ادامه می دهند . دیگر کارشناسان نیز عقیده  دارند که در این مانور بیشتر نیروهای تهاجمی حضور داشته و این مایه نگرانی است. قابل ذکر است که مقر فرماندهی لشکر 102 روسیه مستقر در ارمنستان در شهر گیومری یعنی نزدیکی مرز با ترکیه قرار دارد. بعد از آتش بس در جنگ 44 روزه قره باغ آرامش بر مرزها حکم فرما بوده، ولی کارشناسان عقیده دارند که در منطقه نخجوان تنش نسبی وجود دارد. ارمنستان عضو پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه است. آذربایجان عضو این پیمان نمی باشد. حفاظت از مرزهای ارمنستان با ترکیه و ایران نیز بر عهده روسیه است.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا