Top

آنکارا با متحدان خود در حال تبدیل شدن به یک تهدید است

روزنامه ”  هایاستانی هانراپتوتیون  ” چاپ ایروان در یکی از مقاله های خود نوشته است: برای پیش بینی تحولات خاورمیانه و آسیای میانه در سالهای آینده ، لازم است رفتار کشورهای عضو اتحادهای نظامی – سیاسی که نقش آنها در سالهای اخیر مسلط شده است ، مورد توجه قرار گیرد. ترکیه و متحدانش در مناطق فوق الذکر سیاست فعالی را دنبال می کنند. عملیات   ترکیه  در حال حاضر به قرقیزستان و چین رسیده است و متحد آن ، پاکستان   با هند  اختلاف دارد  و در افغانستان بسیار فعال است. رفتار این  بلوک  نظامی  – سیاسی   از جمله پاکستان   نیز قابل توجه است. در زمینه چنین تنش های منطقه ای و روندهای فشرده ، مقامات پاکستانی تصمیمی جدی برای   آزادی رهبر اصلی ترین گروه تروریستی فعال در این کشور می گیرند. این ثابت می کند که این کشور مانند ترکیه سازمان های تروریستی را تحت کنترل خود فعال می کند تا در روندهای بعدی مورد استفاده قرار گیرد. قابل ذکر است که  پاکستان دارای  بمب  اتمی می باشد  ، بنابراین ما باید خطرات و تحولات خطرناکی را که به ویژه در منطقه ما و جهان به طور کلی انتظار می رود واقع بینانه ارزیابی کنیم.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا