Top

ارمنستان و آذربایجان هیچ سندی در مورد سیونیک بدون روسیه امضا نکرده اند

ارمنستان و آذربایجان بدون  میانجیگری  روسیه سند دیگری را امضا نکرده اند.  این مطلب را تیگران  آوینیان    معاون نخست وزیر   در مجلس ملی      با اشاره به  کارهای تعیین مرزها  در  سیونیک  بیان کرد.

آوینیان گفت:  به غیر از  بیانیه ها  و اسنادی که  ارایه شده  ، توافق دیگری نیز در مورد جاده   داویت بک-گوریس وجود دارد ، زیرا جاده از بخشهای مورد مناقشه در آنجا عبور می کند. معاون نخست وزیر همچنین تأکید کرد که مرزهای سیونیک در حال حاضر  از طرف ارمنستان و آذربایجان توسط نیروهای  مرزبانی  کنترل  می شود.

مشاهده بیشتر
دکمه بازگشت به بالا